2017r.

Kurs instruktorski organizacja HSA - Handicapped Scuba Association-Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych. Obecnie jest największą na świecie organizacją szkolącą osoby z niepełnosprawnościami